Background image
Вконтакте
Одноклассники
«Кокур» біле десертне 0,100 0,700 12,00 85,00
«Медовее» біле десертне 0,100 0,700 12,00 85,00
«Мікадо» біле десертне 0,100 0,700 12,00 85,00
«Мадера» біле міцне 0,100 0,700 12,00 85,00
«Мікадо» червоне десертне 0,100 0,700 12,00 85,00
«Мускатель» червоне десертне 0,100 0,700 12,00 85,00
Магарач
«Магарач» біле напівсолодке 0,100 0,750 12,00 85,00
«Магарач» червоне напівсолодке 0,100 0,750 12,00 85,00
«Магарач» червоне напівсухе 0,100 0,750 12,00 85,00